Niedziela,

2018-01-21

Oświadczenie o wielodzietności

Jesteś tu: » Strona startowa » REKRUTACJA » Oświadczenie o wielodzietności

                                                                             Kędzierzyn-Koźle, dnia………………

 

 

 

………………………………………………………………………………..

 

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

……………………………….……………………………………………..

 

(adres rodzica/opiekuna prawnego)

 

……………………………………..………………………………………..

 

(numer i seria dokumentu tożsamości)

 

……………………………………..………………………………………..

 

(telefon kontaktowy)

 

 

 

 

 

                                                                           OŚWIADCZENIE

 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że………………………..……………………………………… (imię i nazwisko kandydata) wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się……………… (troje, czworo, pięcioro i więcej) dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             …………………………..………………….

 

                                                       (czytelny podpis rodzica, opiekuna prawna)