Niedziela,

2018-01-21

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

Jesteś tu: » Strona startowa » REKRUTACJA » Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

 

                                                  POTWIERDZENIE WOLI

 

                                              uczęszczania do przedszkola

 

 

 

 

                      Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2017/2018 do

 

 

                      …………………………………………………………………………………………….…...

 

                                            nazwa przedszkola

 

                       dziecka, którego jestem rodzicem/ prawnym opiekunem.

 

                …………………………………………………………………………………………………..

 

                                  imię i nazwisko dziecka

 

 

            

     

                                                   

 

 

 

 

                     Nr PESEL dziecka

 

 

 

 

 

        …………………………………………………………………………………………………..

 

      adres zameldowania dziecka (wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania)

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….                                 …………………………………………………….

 

podpis matki/opiekuna prawnego 1                                               podpis ojca/opiekuna prawnego 2

 

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, ……………………………………….

 

data