Niedziela,

2018-07-22

O przedszkolu

Jesteś tu: » Strona startowa » O przedszkolu

Razem już prawie 50 lat!

Nasze przedszkole zostało oficjalnie otwarte  14. IX. 1968 roku, ktorego dokonał przewodniczący PMRN w Kędzierzynie. Przedszkole liczyło wtedy 158 dzieci, które umieszczone były w 4 oddziałach.

 

W 1969 roku rodzice zdecydowali urządzić ogródek przedszkolny w czynie społecznym,który został oficjalnieotwarty 1. VI. Natomiast w 1986 roku dzięki pomocy rodziców przedszkole zyskało piękną salę poprzez przystosowanie pomieszczeń piwnicznych. To niezwykłe miejsce nazwano „SALĄ BAJEK", gdzie dzieci mogły oglądać wyświetlane filmy. Obecnie sala ta została przekształcona w calę do grupowych zajęć metodą Marii Montessori.

 

 

Sala do zajęć metodą Marii Montessori

 

 

 

 

           Podczas początkowego funkcjonowania przedszkola dzieci miały okazję uczyć się języka esperanto poprzez zabawy,piosenki i wiersze. Wzbudzaniu motywacji do nauki języka służyły kontakty z Esperantystami z Niemiec, Bułgarii i Związku Radzieckiego, Tajwanu i Singapuru.

           Obecnie dzieci nie uczą się  już  języka esperanto, lecz  języka angielskiego dzięki atrakcyjnym zabawom przygotowanym dla każdej grupy wiekowej.

 

1. IX. 1990 r. w naszym Przedszkolu powstał oddział specjalny. W oddziale specjalnym znajdowało opiekę siedmioro dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczycielki wspomagali specjaliści (psycholog i logopeda) z Poradni Wychowawczo - Zawodowej. Natomiast od 1996 roku dzieci mogą już korzystać w  naszym przedszkolu z pomocy specjalistów: rehabilitanta ruchu, logopedy i psychologa.

 

Przedszkole posiada sale dla czterech grup wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne.

 

SALA GR.I

 

 

 

 

SALA GR.II

 

 

 

SALA GR.III

 

 

 

 

 

SALA GR. IV

 

 

 


Przedszkole posiada bogate zaplecze przyrządów gimnastycznych oraz własną salę gimnastyczną przydatną do zajęć ruchowych i gimnastyki korekcyjnej.

 

Stojaki z przyborami gimnastycznymi

 


Sala gimnastyczna

 

 

Przedszkole  posiada bezpieczny i przyjazny dzieciom plac zabaw:



 

W roku 1994 odbyła się I Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa. W potyczkach sportowych brały udział dzieci z przedszkola nr 8, 9 i 5. Natomiast rok później do inicjatywy dołączyło również Przedszkole nr 22.

Dzieci współzawodniczą w wielu dyscyplinach  sportowych i wesoło się przy tym bawią. Olimpiada sportowa stała się coroczną tradycją naszego przedszkola.


W 1998 roku utworzony został pierwszy oddział integracyjny, w kolejnych latach powstały następne.

Obecnie Przedszkole posiada 3 oddziały integracyjne, gdzie dzieci  niepełnosprawne wkraczają w życie społeczne, natomiast dzieci zdrowe uczą się akceptacji osób niepełnosprawnych i współdziałania z nimi.

Nasze przedszkole uwzględnia potrzeby  wszystkich przedszkolaków, dostosowując pracę wychowawczo - dydaktyczną do możliwości rozwojowych dzieci.