Niedziela,

2018-07-22

Rozkład dnia

Jesteś tu: » Strona startowa » Rozkład dnia

  

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI

 

 

6.00-7.00     SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

7.00 – 7.45  Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań służące realizacji

                  pomysłów dzieci, umożliwiające dzieciom swobodny rozwój. Praca

                  indywidualna wspomagająca rozwój dziecka.     

 

7.45 - 8.30   Ćwiczenia poranne zawierające elementy profilaktyki wad postawy i

                   zabawy integrujące grupę. Prace w kąciku przyrody.

 

8.30 – 9.00   ŚNIADANIE

                    Tworzenie sytuacji rozwijające nawyki i zachowania prowadzące do

                    samodzielności i dbania o zdrowie. 

 

9.00 – 11.30  ZAJĘCIA   NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI W  

                    OBSZARACH:(fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym)

                     - z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut

                     - z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut

                      ZABAWA NA POWIETRZU, SPACERY ,obserwacje przyrodnicze,

                      wycieczki, zajęcia ruchowe.

 

11.30- 12.00    OBIAD

                      Czynności higieniczno - porządkowe.

 

12.00 -14:00     WYPOCZYNEK

                       Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, zabawy w sali, ogrodzie .

 

14.00 -14.30     PODWIECZOREK

 

14.30 -16.00     Praca indywidualna adekwatna do poziomu rozwoju dziecka, zgodna

                       z jego potrzebami i zainteresowaniami.

                       Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.  

                       Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.