Sobota,

2018-08-18

PŁATNOŚCI

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » PŁATNOŚCI

 

PŁATNOŚCI PODSTAWOWE:

     * Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu pobierane są 

        do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,

         za który wnoszona jest odpłatność, za wyjątkiem grudnia. 

         Za każdy dzień zwłoki w dokonaniu płatności            

         naliczone będą ustawowe odsetki.

      * Zgodnie z decyzją rodziców: 

          - RADA RODZICÓW - 50 zł

          - WYPRAWKA W GRUPIE  - 50 zł

          - UBEZPIECZENIE - chętni rodzice wybierają

            wariant ubezpieczenia.

      

    NIEODPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE:

         * MUZYKOTERAPIA - we wszystkich grupach,

         * RELIGIA - w gr. IV.

         * JĘZYK ANGIELSKI - we wszystkich grupach.

     

                            ! ! ! UWAGA ! ! !

           Zajęcia  z języka angielskiego są nieodpłatne,

           lecz płatny  jest pobyt  dziecka w tym czasie

       w przedszkolu - zgodnie z Ustawą o systemie oświaty

                  - nie wiecej niż 1 zł za godzinę.


          * KÓŁKO PLASTYCZNE,

          * KÓŁKO TANECZNE,

          * KÓŁKO TEATRALNE,

          * KÓŁKO KULINARNE,