Niedziela,

2018-07-22

KÓŁKO TEATRALNE - TEATR KLASYCZNY TEATR MUZYCZNY

Jesteś tu: » Strona startowa » KÓŁKO TEATRALNE - TEATR KLASYCZNY TEATR MUZYCZNY

     Zajęcia  z kółka teatralnego będą się odbywać w okresie IX.2017 do VI.2018

 w dwóch sekcjach:


  Teatr klasyczny - prowadząca mgr Grażyna Borecka - Rener


  Teatr muzyczny - prowadzące mgr Monika Kasprzycka

                                          mgr Joanna Panek


Zakwalifikowanie odbywało się na

 

podstawie  kwestionariusza obserwacji dzieci wypełnianego przez

 

nauczycieli poszczególnych grup.


Cel główny

 

 

 

Rozwijanie talentów i zainteresowań literaturą, teatrem i tańcem.

 

 

 

Cele  szczegółowe

 

 

 

 • Zapoznanie z głównymi formami teatralnymi, słownictwem i wiadomościami dotyczącymi pojęcia „teatr”
 • Kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury
 • Doskonalenie pamięci, umiejętności skupiania uwagi na rzeczach i osobach,
 • Rozbudzanie kreatywności,
 • Ćwiczenie umiejętności ekspresji z  zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu,

 

 • Poszerzanie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym,
 • Rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo, tekst, muzykę i taniec
 • Wyzwalanie  aktywności ruchowej i pantomimicznej,
 • Doskonalenie siły głosu, wyrazistości i  prawidłowego gospodarowania  oddechem,
 • Rozwijanie  poczucia rytmu, świadomości ruchu i  wyrazistości gestów,
 • Doskonalenie umiejętności  przeżywania  i wyrażania emocji poprzez dobór odpowiednich słów, ruchu, muzyki, tańca i rekwizytów,
 • Poznawanie  różnych postaw bohaterów literackich oraz próby ich oceny,
 • Poznawanie różnych form i rodzajów tańca,
 • Kształtowanie postawy odwagi i pokonywania nieśmiałości w obliczu zetknięcia się z widownią,
 • Ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie,
 • Rozwijanie postawy współdziałania zespołowego i współodpowiedzialności,
 • Kształtowanie umiejętności  odbioru sztuki,
 • Ćwiczenie umiejętności modulowania głosem, dostosowania ruchu,
 • Rozwijanie umiejętności projektowania i tworzenia  scenografii, kostiumów i rekwizytów.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się potrzebnymi rekwizytami,
 • Rozwijanie umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas przedstawień teatralnych

 

 

Przewidywane osiągnięcia:


 

 • posiadają podstawową wiedzę na temat teatru
 • potrafią być świadomymi odtwórcami i twórcami kultury
 • potrafią skupić swoją uwagę na rzeczach i osobach na miarę swojego wieku
 • potrafią zapamiętać niedługi tekst rymowany oraz prozę
 • kreatywnie myślą i działają
 • uczestniczą w projektowaniu i wykonywaniu scenografii, kostiumów, rekwizytów
 • wyrażają siebie za pomocą werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu
 • poszerzyły swoje doświadczenia w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym
 • rozwinęły poczucie rytmu, wyrazistość gestów, kontrolowanie ruchu
 • potrafią przeżywać i wyrażać emocje poprzez dobór odpowiednich słów, ruchu, muzyki, tańca i rekwizytów
 • potrafią określić postawę bohatera i dokonać oceny jego postępowania
 • rozwinęły postawę odwagi wobec wystąpień publicznych
 • współpracują i współdziałają z pozostałymi członkami grupy, czują współodpowiedzialność za tworzone projekty
 • dbają o wyrazistość wypowiedzi, estetykę gestów i ruchów.