Niedziela,

2018-07-22

I WSTĘP

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM WYCHOWAWCZY » I WSTĘP

I. WSTĘP

 

       Program  wychowawczy  Przedszkola  nr 8  został  stworzony w oparciu o   Podstawę Programową   Wychowania Przedszkolnego.

„Wychowanie ” jest  jednym z  trudniejszych do zdefiniowania pojęć pedagogicznych. Wychowanie w ogólnym spojrzeniu jest świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców lub nauczycieli, dokonywanym przede wszystkim przez słowo (i inne  postaci  interakcji, zwłaszcza  przykład osobisty) zmierzające  do osiągnięcia  względnie  trwałych zmian w  rozwoju  umysłowym, społecznym, kulturowym, duchowym jednostki  ludzkiej.

          Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje  i  ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające. Celem działań nauczyciela powinno być pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez to powodowanie wewnętrznego rozwoju dziecka.

          Program  wychowawczy  ma na celu  poprawę  jakości  pracy  edukacyjnej, uwzględnia potrzeby  społeczności  przedszkolnej tj. dzieci, rodziców  i środowiska  oraz  pracowników. Integruje  nauczycieli i rodziców  w  realizowaniu celów  wychowawczych, ujednolica  oddziaływania  wychowawcze, kieruje  procesy  wychowawcze  na  właściwe  tory.