Niedziela,

2018-07-22

II CELE WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM WYCHOWAWCZY » II CELE WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA

II. CELE   WYCHOWAWCZE   PRZEDSZKOLA


1. Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną oraz

    najbliższym środowiskiem dziecka.

2. Poszukiwanie  wiedzy  o otaczającym świecie 

    i zdobywanie nowych doświadczeń.

3. Stwarzanie dzieciom  warunków do  odkrywania

    siebie i innych przez  własne działania.

4. Rozwijanie umiejętności  komunikowania się 

    w  sposób  werbalny  i  niewerbalny.

5. Umożliwienie  dzieciom dokonywania  wyborów 

    i przeżywania  pozytywnych  efektów  własnych

    działań.

6. Wdrożenie do  przestrzegania zasad 

     warunkujących  bezpieczeństwo.

7. Pomoc dziecku  w  budowaniu  pozytywnego 

    obrazu  własnego „JA”.

8. Kształtowanie  życzliwego i otwartego  stosunku

    do  ludzi  oraz  przyrody.

9. Uczenie  dzieci  rozwiązywania  sytuacji  trudnych

    na zasadzie kompromisu i  uwzględniania  potrzeb innych .