Niedziela,

2018-07-22

III PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM WYCHOWAWCZY » III PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
III. PROCEDURY  OSIĄGANIA  CELÓW 

 

1. METODY  PRACY :

 

   - Przyswajanie –metody  podające: opowiadanie, wiersze,

        piosenki, rozmowa, historyjka  obrazkowa, praca z tekstem;

   - Odkrywanie - metody  problemowe: gry dydaktyczne, giełda 

        pomysłów – „Burza  mózgów ” , inscenizacja;

   - Przeżywanie - metody  aktywizujące : pokaz, drama,

        wystawa -ekspozycja;

   - Działanie - metody praktyczne: ćwiczenia , gry

        dydaktyczne, zabawy intelektualne np. krzyżówki,

        rebusy, rozsypanki;

 

2. FORMY   PRACY :

 

    - praca  indywidualna,

    - zabawa  oraz inne  rodzaje  działalności  dzieci 

       pozwalające  na rozwijaniu własnej  inicjatywy,

    - czynności samoobsługowe dzieci (np. związane

       z utrzymaniem higieny osobistej, porządku w sali,

        szatni) oraz  prace  użyteczne na rzecz

        przedszkola, domu itp.,

    - spacery  i  wycieczki,

    - zajęcia organizowane  przez nauczycielkę z całą 

       grupą  lub  prowadzone w mniejszych zespołach,

    - udział  w  imprezach  i uroczystościach 

       organizowanych w przedszkolu i poza nim,

    - udział  w konkursach,  festiwalach, przeglądach,

      quizach, turniejach.

 

        3. WARUNKI   BAZOWE  NIEZBĘDNE   DO  REALIZACJI 

             PROGRAMU:

 

  • sale  zabaw dla każdej grupy ;
  • program wychowania przedszkolnego realizowany przez nauczycielki ;
  • pomoce  dydaktyczne  do zajęć, zabaw;
  • wyposażone kąciki zabaw i  sale do zabaw;
  • ogród  przedszkolny.