Niedziela,

2018-07-22

XI MODEL NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA NR 8

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM WYCHOWAWCZY » XI MODEL NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA NR 8

XI.  MODEL   NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA NR 8

 

DOBRY    NAUCZYCIEL  I WYCHOWAWCA TO KTOŚ , KTO:

 

 

W relacjach z wychowankami:

1. Jest  przyjacielem   dziecka, wspiera go w rozwoju.

2. Zna  i  przestrzega  prawa  dziecka.

3. Jest  otwarty  na  problemy dziecka  i jego otoczenia.

4. Jest  kreatywny  i empatyczny,

5. Częściej stosuje nagrody i niż kary.

6. Zawsze dotrzymuje umów, przyrzeczeń, dochowuje tajemnic.

7. Potrafi przyznać się do pomyłek i błędów.W relacjach z rodzicami:

1. Wspomaga rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej.

2. Pogłębia wiedzę rodziców - informuje o osiągnięciach

    i ewentualnych trudnościach dziecka.

3. Wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania i formy oddziaływań

    wychowawczych.

4. Uznaje prawo głosu rodziców w ważnych sprawach dotyczących

    dziecka.

5. Stwarza podstawy do budowania partnerstwa we współdziałaniu

    głównych środowisk edukacji dziecka.

6. Zna warunki życia dziecka i zainteresowania.

7. Odznacza się  kulturą  osobistą  i  taktem  pedagogicznym.


W relacjach z przedszkolem:

1.  Łatwo  nawiązuje  kontakty, jest   komunikatywny.

2. Potrafi  współpracować w zespole, jest  koleżeński.

3. Identyfikuje się  z  przedszkolem i pracą  pedagogiczną .

4. Potrafi  zaplanować  pracę  opiekuńczo -wychowawczo –

    dydaktyczną zgodnie ze strategią rozwoju przedszkola.

5. Posiada  wysokie  kwalifikacje  zawodowe  i stale doskonali 

    swój  warsztat pracy    dbając  o swój rozwój.

6. Sumiennie  i starannie  przygotowuje się  do zajęć z dziećmi.

7. Podejmuje  z  własnej  inicjatywy  różnorodne  czynności

    poza  ustalonym  harmonogramem  godzin .