Niedziela,

2018-07-22

XIII ZASADY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELA Z RODZICAMI

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM WYCHOWAWCZY » XIII ZASADY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELA Z RODZICAMI

XIII. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI


1. Poznanie środowiska rodzinnego wychowanków.

2. Współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań

     wychowawczych.

3. Prowadzenie pedagogizacji rodziców.

4. Stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach.

5. Inspirowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola

    i ochrony środowiska.

6. Przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego

    postępów i przyczyn trudności w zdobywaniu umiejętności i wiedzy.

7. Przedstawianie pozytywnych zachowań i osiągnięć dziecka,

    a dopiero  w drugiej kolejności uwag negatywnych.

8. Inicjowanie pomocy rodziców w ulepszaniu warunków pracy

    placówki.