Niedziela,

2018-07-22

XIV ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM WYCHOWAWCZY » XIV ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

XIV. ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIM LOKALNYM


1. Kontynuowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno -

   Pedagogiczną, placówkami oświatowymi i organizacjami

   społecznymi działającymi na terenie miasta poprzez udział

   w przygotowywanych imprezach i akcjach charytatywnych.

2. Organizowanie imprez kulturalnych dla rodziców

    i środowiska lokalnego.

3. Współdziałanie w pozyskiwaniu sponsorów na potrzeby

    związane z  wychowaniem dzieci.