Niedziela,

2018-07-22

XV SYSTEM INFORMACJI O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECKA

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM WYCHOWAWCZY » XV SYSTEM INFORMACJI O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECKA

XV. SYSTEM  INFORMACJI  O  POSTĘPACH

      EDUKACYJNYCH DZIECKA

 

Informacja  o postępach edukacyjnych dziecka ma :

 

   - Służyć  jego rozwojowi , wskazywać  jego mocne

      i słabe strony ;

   - Motywować do osiągania postępów  rozwojowych

      i edukacyjnych ;

   - Służyć  jako  podstawa do  rozmowy z rodzicami ;

   - Ułatwić kontakt  z rodzicami – tworząc  w ten sposób

      partnerski układ  mający na celu pomoc dziecku

      w osiągnięciu  jak  najpełniejszego  rozwoju;

 


Formy  przekazywania informacji:  


   - rozmowa  indywidualna , konsultacja ,

   - zebrania  ogólne i grupowe ,

   - kąciki dla rodziców,  informacja pisemna – arkusze diagnozy ,

      strona internetowa,

   - zajęcia otwarte ,

   - wspólne  uroczystości  i imprezy – festyny.