Niedziela,

2018-07-22

VIII PRZYJACIELE ZIPPIEGO PROGRAM WSPOMAGAJĄCY WYCHOWANIE

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM WYCHOWAWCZY » VIII PRZYJACIELE ZIPPIEGO PROGRAM WSPOMAGAJĄCY WYCHOWANIE

                                                      

 

           VIII.  PRZYJACIELE ZIPPIEGO   

         PROGRAM  WSPOMAGAJĄCY WYCHOWANIE

 

                         Uzupełnieniem realizacji zadań zawartych w 

Programie Wychowawczym Przedszkola nr 8 jest Program „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”. 

Jest to Program mający zadanie wspomagające nauczycielki starszych grup 

wiekowych 5-7 lat promujący zdrowie, odporność psychiczną i dobre samopoczucie, 

pomaga kształtować i rozwijać kompetencje psychospołeczne i emocjonalne dzieci. 

Doskonali relacje dzieci z innymi osobami, uczy znajdowania różnych sposobów radzenia 

sobie z trudnościami i problemami oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu codziennym.

Program uczy dzieci:

- Jak rozpoznawać własne uczucia i o nich rozmawiać,

- Jak mówić to, co chce się powiedzieć,

- Jak słuchać uważnie,

- Jak prosić o pomoc,

- Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,

- Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,

- Jak mówić przepraszam,

- Jak radzić sobie w sytuacji, kiedy jest się krzywdzonym,

- Jak rozwiązywać konflikty,

- Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze śmiercią,

- Jak adaptować się do nowych sytuacji,

- Jak pomagać innym.

 

W Polsce Program Przyjaciele Zippiego jest realizowany od 2005 roku,

 na podstawie umowy licencyjnej z właścicielem Programu, angielską 

fundacją charytatywną Partnership for Children. 

Jest to międzynarodowy program, w którym uczestniczą dzieci na całym świecie.

Program prowadzony jest przez nauczycieli specjalnie przygotowanych 

do realizacji zajęć z dziećmi w trakcie szkolenia. Nauczyciele korzystają z pakietu materiałów

 zawierających szczegółowe scenariusze zajęć, arkusze ćwiczeń, ilustracje

, informator dla rodziców, poradnik dla nauczyciela, plakaty i materiały pomocnicze dla dzieci.

 

Realizacja programu obejmuje cykl 24 spotkań, składających się z sześciu części tematycznych:

  • Uczucia
  • Komunikacja
  • Przyjaźń
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Przeżywanie zmiany i straty
  • Dajemy sobie radę

 

Każda z części zawiera opowiadanie przedstawiające sytuacje dobrze znane dzieciom,

 ilustrowane obrazkami i uzupełniane propozycjami zadań tj.: odgrywanie ról, rysowanie i zabawy.