Niedziela,

2018-07-22

REGULAMIN PRZEBYWANIA W SZATNI

Jesteś tu: » Strona startowa » REGULAMINY » REGULAMIN PRZEBYWANIA W SZATNI

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 15/2016

Dyrektora Przedszkola nr 8

z dn. 31.08.2016r.

 

 

REGULAMIN  PRZEBYWANIA  W  SZATNI

 

 

1.  W szatni bezwzględnie przestrzegamy zasad bezpieczeństwa:

  • Zakaz biegania
  • Zakaz hałasowania
  • Zakaz siadania na szafkach i parapecie
  • Zakaz zostawiania leków w szafkach

 

2.  Opiekunowie odbierający dzieci korzystają z pomocy dzieci    

     pełniących rolę dyżurnych lub osoby dorosłej pełniącej dyżur.

 

3.  Dzieci przebywają w szatni tylko pod nadzorem opiekuna.

 

4.  Dziecko wraz z opiekunem zostawia po sobie ład i porządek.

 

5.  Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci

     w szatni przedszkolnej od momentu przekazania lub odebrania od  

     osoby  dyżurującej.

 

6.  Personel przedszkola nie odpowiada za wartościowe przedmioty

      pozostawione w szatni.