Niedziela,

2018-07-22

RODZINA OSTOJĄ DLA DZIECKA

Jesteś tu: » Strona startowa » CIEKAWE ARTYKUŁY » RODZINA OSTOJĄ DLA DZIECKA

Rodzina ostoją dla dziecka

 

Jeśli przyjrzymy się młodym drzewom, dopiero co zasadzonym w alejce czy w parku, lub tym, które same kiedyś zasadziliśmy, wiemy, że oprócz czasu, środków i cierpliwości nasze młode drzewo, czy to z alejki, czy z parku, powinno móc liczyć na podporę ochronną. Podpora ochronna, zgodnie z definicją słownikową, „to kijek lub pal, które wbija się w pień rośliny, aby utrzymać ją wyprostowaną, w miarę jak rośnie". Wszystkie nowe drzewa potrzebują bezpiecznej podpory na czas tworzenia się ich korzeni i gałęzi. Zadaniem podpór ochronnych jest kierowanie roślinami, towarzyszenie im w rozwoju, podtrzymywanie ich tak, aby były proste i rosły wyprostowane.

Podpora jest potrzebna przez pierwsze lata życia drzewa, a jednocześnie wymaga odpowiedniej opieki. Powinna być umieszczona przez kogoś, kto się na tym zna (w przeciwnym razie można uszkodzić korzenie drzewa), a ponadto pozwalać drzewom na wypuszczenie silnych korzeni, aby te własną siłą stawiły opór wiatrom. Napięcie pomiędzy podporą i pniem zmniejszą się w miarę wzrostu pnia.

Czy wszystkie podpory są jednakowe? Obserwacja podpór jest niezwykle ciekawa, gdyż okazuje się, że istnieje całe mnóstwo różnych ich rodzajów. Jest ich tyle, ile potrzeb ma każda roślina, chociaż wszystkie mają to samo zadanie - chronić, kierować i zapewnić prawidłowy wzrost. To od trwałości i stabilności podpory zależeć będzie przyszłość rośliny czy drzewa. Podpora jest tak samo ważna jak rodzaj podłoża, w której roślina zapuści swe korzenie. Jeśli ziemia nie zawiera składników potrzebnych do odżywiania roślin, nie urośnie ona tak jak powinna, a nawet może umrzeć. Jeśli klimat jest nieodpowiedni lub jeśli nie zapewni się jej odpowiedniej ilości wody, również nie urośnie. Ogrodnik będzie musiał o nią dbać i, w miarę jej rozwoju, przycinać ją, podlewać ziemię, usuwać chwasty, jakie mogą urosnąć wokół niej, po to, aby nie zabierały jej składników odżywczych. Słowem, poświęcać jej swój czas, jeśli chce, aby jego drzewo czy roślinka rosła, dawała owoce. Łatwo jest nawiązać relację pomiędzy drzewem i jego podporą oraz dzieckiem i jego rodziną... „Rodzina jest dla dziecka tym, czym podpora dla drzewa. To ona mu towarzyszy w rozwoju, podtrzymuje je, zapewnia stabilizację, wsparcie, powstrzymuje i pilnuje, aby nie zboczyło ze  ścieżki tego, co „trawę". Bycie taką „podporą" w rozwoju naszych dzieci, przewodnikiem, który od pierwszych momentów ich życia, wykorzystując ich elastyczność i podatność na wpływy, prowadzi je najlepszą z możliwych dróg, stanowi dla nas swoiste wyzwanie.

Tak jak w przypadku drzewa czy rośliny, tak i tu jest coś, co trzeba wykonać wcześniej - przygotować grunt, pracować nad nimi i pozostawić je w momencie, kiedy będziemy mieć pewność, że zaszczepione wartości będą ich kapitałem na całe życie. Pomimo naszych starań może się zdarzyć, że na drodze małej roślinki stanie grad, susza czy burza. Jednak podpora nie pozwoli, aby to ją zniszczyło. Dla prawidłowego rozwoju dziecka rodzina jest najlepszą podporą. To ona zasieje wszystkie nasiona, które w odpowiednim czasie wydadzą owoc. Dobre jest to, że możemy być pewni naszego siewu i pracować nad owocem, aby był pyszny.