Niedziela,

2018-07-22

ROZDZIAŁ II - OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Jesteś tu: » Strona startowa » STATUT PRZEDSZKOLA » ROZDZIAŁ II - OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU 

                                                                                                     2

 

 

 

 

 

 

1. Przedszkole Publiczne nr 8 „Tęczowe” w Kędzierzynie-Koźlu, zwane dalej     przedszkolem jest placówką publiczną,

 

 

 

2. Pełna nazwa :  Przedszkole Publiczne nr 8 „Tęczowe” w Kędzierzynie-Koźlu 

 

 

 

1) Ustalona nazwa używana  przez przedszkole w pełnym brzmieniu

 

2) Siedziba przedszkola:  Kędzierzyn-Koźle ul. R. Dmowskiego 5

 

3) Przedszkole posługuje się pieczęcią  o treści:

 

 

 

 

 

                                  P R Z E D S Z K O L E  N r 8    

 

                                         ul. Dmowskiego 5,

 

                                    47-220 Kędzierzyn-Koźle

 

                            Regon:530560013 NIP 749-15-17-703

 

 

 

 

 

4) Tłoczoną pieczęcią okrągłą zawierającą pośrodku napis ul. Dmowskiego 5,

a w otoku napis Przedszkole nr 8, Kędzierzyn-Koźle

 

 

 

5) Używanym językiem w przedszkolu jest język polski

 

 

 

6) Podstawową formą działalności przedszkola jest działalność wychowawczo

 

- dydaktyczno – opiekuńcza

 

 

 

3. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

 

 

 

1) Miasto Gmina Kędzierzyn-Koźle

 

 

4. Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania  w Kędzierzynie-Koźlu

prowadzi obsługę przedszkola w zakresie:

 

 

 

1) finansowo- księgowym

 

2) prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników przedszkola zgodnie z decyzją dyrektora przedszkola

 

3) prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących przedszkola zgodnie z decyzja dyrektora przedszkola

 

4) planowanie i sprawozdawczość przedszkola

 

 

 

5. Organem prowadzącym przedszkole  jest Miasto Gmina Kędzierzyn-Koźle.

 

 

6.Nadzór  pedagogiczny  nad  przedszkolem   sprawuje  Opolski

 

Kurator Oświaty w Opolu.